Pazarlamaya Dair > Sözlükler > Marka Sözlüğü
   

 

Simge Durumuna Küçült

E-BÜLTEN ÜYELİK

Simge Durumuna Küçült


 

YENİ EKLENEN FİRMALAR

Simge Durumuna Küçült
Arima Araştırma / Araştırma Şirketi
Jelatinfilm /
Prodüksiyon Şirketi
Carbon İnteraktif /
İnteraktif Ajans
Morrrow İletişim Danışmanlığı /
PR ve İletişim Danışmanlığı
DirectCom /
Doğrudan Pazarlama Ajansı

Firmanızı eklemek için tıklayınız...

AJANS BUL

Simge Durumuna Küçült


 

Simge Durumuna Küçült

ANKET

Simge Durumuna Küçült
Pazarlama ve pazarlama iletişimi dergilerinden hangilerini sürekli takip ediyorsunuz?

Anketi Gönder Sonuçları Göster
 

 

Simge Durumuna Küçült
# | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
Alt Marka
Bir kişiliği ve onu ana markadan ayıran marka değerleri olan ürün veya hizmettir.
Ana Marka
Müttefik ürün veya hizmetleri marka kimliğini paylaşarak doğrudan veya onayla destekleyen markadır.
Ateşten Marka
Marka üreticisi firma ve diğer müşteriler ile olan etkileşimlerinin sonucunda, müşterinin kalbinde ve aklında tutuşan ve yanan markadır.
Ateşten Marka Modeli
E - hizmetlerin başarıyla uygulanmasını sağlayan strateji ve taktikler ile müşterilerle ve diğer yarar sahipleriyle bir firmanın nasıl güven ilişkilerini kuracağını gösteren kavramsal yol haritasıdır.
Ateşten Marka Sıcaklığı
Daha yakın müşteri katılımına açan, marka öyküleme sürecine eklenen çoklu medya değerleridir.
Ayrıcalıklı Konum
Markanın desteklenebilir, ayırt edici rekabet avantajıdır.
Birleşmiş Marka
Organizasyonun, fiziksel karakteristiklerini olduğu gibi felsefesi ve kültürünü de içerecek biçimde oluşturduğu markadır.
Birlikte Markalama / Co -Branding
Markaların bütünleştirilerek birlikte markalanmasıdır.
D.R.E.A.M.
Gerçek marka yapılandırmanın belirleyici faktörlerinin baş harfleri. Differentiation: Farklılaşma, Relevance: Uygunluk, ilgililik, Esteem: İtibar, Awareness: Farkındalık, Mind's eye: İmgelem.
Değişebilir Müşteri
Bir kategorideki bir özel markayla duygusal bir yakınlığı olmayan müşteridir.
Değişilebilir Marka
Müşterinin tanıdığı fakat yakınlık duymadığı, sadece aradığı markayı bulamayınca yerine satın aldığı ürün ve hizmettir.
Dövme / Tattoo
Tatminsiz bir müşterinin markayla bütünleştirdiği sabit, kalıcı algılama haline gelen markadır.
Geleceğin Markası
İş stratejisinin amaçlarını, gerçekten ayrıcalıklı bir şekilde bugün ve gelecekte temsil eden zorlama bir marka fikrinin yaratıcı ifadesi.
Gerçek Marka
Müşteri ve tüketicilerden gelen, onların imgeleminde algılanan duygusal ve işlevsel getirilere dayanan, ayrıcalıklı bir konum yaratan tüm izlenimlerin içselleştirilmiş bir özetidir.
Görsel Sözcük Dağarcığı
Markanın esnek bir; imajlar, semboller, renkler, ayrıntılı bir tarz ve sahip çıkılabilecek mesajlar dizisine görsel olarak dönüştürülmesidir.
Hizmet Markası
Spesifik bir hizmet veya hizmetler ailesini temsil eden markadır.
İkon
Bir ürün ya da iş ile ilgili bir imaj ya da grafik anlatım. Örneğin; Sturbucks Siren ya da denizkızı imajı.
İmgelem
Bir markanın, tüketicinin beyninde işgal ettiği yer.
İsimlendirme Anlaşması
Bir marka yöneticisinin, her markanın tanımladığı temel tatmini ürün veya ürünler ile şirketi bütünleştirmek amacıyla yürüttüğü isimlendirme stratejisidir.
Jenerik Markalar
Ambalajında üretici ya da markası bulunmayan ürünleri anlatmak için kullanılan bir terim. Örneğin; jenerik ilaç.
Logo - Amblem
Bir şirket ismi, ticari bir marka ya da bir kısaltmanın grafik bir anlatımı ya da bir sembolü vs.. Genellikle markanın tanınmasını kolaylaştırmak için benzersiz olarak tasarlanmıştır.
Marka
Bir veya bir grup üretici ve / veya satıcının mal ve hizmetlerini belirlemeye, tanıtmaya ve rakiplerininkinden ayırıp farklılaştırmaya yarayan isim, terim, sözcük, simge (sembol), tasarım (dizayn), işaret, şekil, renk veya bunların çeşitli bileşenleridir.
Marka Aklı
Marka gibi düşünebilme yeteneğidir.
Marka Alanı
Alıcıdan satıcıya iletilerin gönderildiği ve satın alma kullanma deneyimlerinin geri gönderildiği fiziki veya elektronik alandır.
Marka Alanı Modeli
Bir markanın nasıl başarıyla konumlandırılacağını, müşterilerinin kalplerinde ve akılarında yer alacağını, rakiplerini yeniden konumlanmaya zorlayacak strateji ve taktikleri tanımlayan yol haritasıdır.
Marka Arenası
Kurumların, ayrıcalıklı bir marka kavramı yaratmak için tüm alanlarından -insan, ürünler, hizmetler vs…- yararlandıkları rekabet ortamıdır.
Marka Avantajı
Bir markayı sürekli olarak güçlendirme, geliştirme ve yenilemenin sonucu.
Marka Bilinirliği
Tüketici tarafından biriktirilen ürünle ilgili deneyimler bütünüdür.
Marka Çarı
Tüm kuruluş çapında markalama sürecini kontrol eden kişidir.
Marka Değeri
Tüketicinin o marka ile özleştirdiği ve diğer markalardan farklılaştırdığı ürün değerlerinin bütünüdür. Bir anlamda markaya yapılan geçmiş pazarlama yatırımları sonucunda o markayla özdeşleşmiş olan değerler toplamıdır.
Marka Değerlendirmesi
Markanın imaj ve algılanış biçiminin nesnel bir analizidir.
Marka Denetleme Süreci
Marka yönetim ekibinin, markanın durumu, müşterileri, rakipleri ve markaları ile ilgili gerçekleri değerlendirdiği belli periyotlarda yapılan çalışmalardır.
Marka Denkliği
Bir markanın; ürünleri ve hizmetlerinin göreceli kalitesi, finansal performansı, itibarı, müşteri sadakati, memnuniyeti gibi unsurlarla bütünsel algılanışına dayalı değeridir.
Marka Disiplini
Bir marka olarak; iş dünyasının gerçeklerinden, tüketici ve pazar araştırmalarından ve marka uzmanlığından yararlanarak kararlar alma.
Marka Ekseni
Markanın pazara giriş aşamasında işlevsel, sembolik ve deneyimsel olarak tanımlanan üç tüketici gereksinimine bağlı olarak markanın sahip olacağı anlamdır.
<< 
1 | 
2 | 
# | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z
 
© 2005 - 2015 Pazarlamadünyası.com
Hiperaktif DotCom Agency
Üye Girişi
);